• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wytwórczość opakowań przystaje do czynności znacznie bardziej trudnych. Na rynku wyróżnia się różnorodne rodzaje zapakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy użytkuje się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest w następnej kolejności dostarczana do korporacji zajmujących się produkcją zapakowań tekturowych. Przy produkcji zapakowań ze szkła przydatny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero potem jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się naturalnie w hucie. Odważa się tam adekwatnie dobrane surowce. Gdy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do dobrych zbiorników. Później następuje topienie szkła w niesłychanie wysokiej temperaturze, inaczej stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Kiedy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie słuszny kształt oraz schładza się. Przydaje się także plastik oraz tworzywa sztuczne – Rynek tworzyw sztucznych. W ten sposób uzyskać wolno butelkę czy słoik, który nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.